REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"TWIERDZA JASNA GÓRA"
 

Kontakt

Home

 

 


Regulamin

           

                                       

1.       Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnymi Twierdzy Jasna Góra

2.       Odznaka  posiada dwa stopnie: brązowym, srebrny i złoty

 

         http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/twierdze/jasnagora1.jpghttp://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/twierdze/jasnagora2.jpghttp://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/twierdze/jasnagora3.jpg

   

3.       Minimalna ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

na stopień brązowy: 5 obiektów,

na stopień srebrny: 10 obiektów,

na stopień złoty:       15 obiektów.

4.       Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.       Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.       Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

7.       Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.       Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,    22 - 109 CHEŁM -6

9.       Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.   O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.   Obiekty proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2012 z dnia 16.02.2012r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

          Załącznik

do

Regulaminu

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK

Twierdza Jasna Góra”

 

 

  Obiekty do zwiedzania:

  1. A.  Bramę Lubomirskich,                                                                      16. O.  Dom Muzykantów,

  2. B.  Bramę MB Królowej Polski,                                                          17. P.   Wieczernik,

  3. C.  Bramę MB Bolesnej,                                                                       18. R.   Wirydarz,

  4. D.  Bramę Jagiellońską(wałową),                                                     19. S.   Kaplica Jabłonowskich(Serca PJ),

  5. E.  Salę Maryjną,                                                                      20. T.   Kaplica Denhoffów,

  6. F.  Bastion Potockich(królewski),                                                     21. U.  Wieżę,

  7. G.  Pomnik o. Augustyna Kordeckiego,                                         22. V.  Kaplica św. Antoniego,

  8. H.  Skarbiec,                                                                                              23. W. Pokoje Królewskie,

  9. I.   Ołtarz przed szczytami,                                                   24. X.  Bazylika,

10. J.  Bastion Szaniawskich (św. Trójcy),                                             25. Y.  Zakrystia,

11. K.  Pomnik Jana Pawła II,                                                                    26. Z.  Kaplica MB Częstochowskiej,

12. L.  Bastion Morsztynów,                                                                      27. a.  Sala Rycerska,

13. M. Brama Jana Pawła II( brama wjazdowa),                                               28. b.  Wirydarz klasztorny,

14. N. Bastion Lubomierskich(św. Barbary),                                       29. c.  Refektarz i biblioteka,

15. O. Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego.                                      30. d ,e. Klasztor,

                                                                                                             31 .f.   Studnia,

                                                                                                             32. g.  Muzeum 660-lecia,

                                                                                                             33. h.  Arsenał,

                                                                                                             34 .i.   Dziedziniec gospodarczy,

                                                                                                             35. j.  Dziedziniec główny.